SURVEILLANCE TECHNOLOGY

Adam Harvey is an artist and independent researcher based in Berlin. His work includes developing camouflage from face detection (CV Dazzle, 2010), anti-drone garments (Stealth Wear, 2013), a faraday cage phone case (OFF Pocket, 2013), and a WiFi geolocation spoofing device (SkyLift, 2016). Harvey's multidisciplinary approach to exploiting surveillance technologies has been widely noted in a wide range of publications from the New York Times to the Air Force Times. He has been nominated as a Future Great by Art Review magazine in 2014, received a Core77 design award in 2011 for his work on CV Dazzle, and was recently awarded a web-residency by Schloss Solitude and ZKM for continued development of SkyLift. Harvey's current work continues to explore low-cost methods for averting high-tech surveillance.


STEBĖJIMO IR SEKIMO TECHNOLOGIJOS
Adam Harvey - menininkas ir nepriklausomas tyrėjas iš Berlyno. Jis sukūrė kamufliažą, apsaugantį nuo veido atpažinimo (CV Dazzle, 2010), anti-droninę aprangą (Stealth Wear, 2013), Faradėjaus telefono dėklą (OFF Pocket, 2013) bei WIFI geolokacijos klastojimo įrenginį (SkyLift, 2016). Harvey multidiscipliniškas požiūris į stebėjimo ir sekimo technologijas buvo aprašomos daugybėje leidinių, tarp jų - “The New York Times”, “Air Force Times” ir kituose. Adam buvo nominuotas nominacijai žurnale “Future Great”, 2011-aisiais gavo Core77 dizaino apdovanojimą už CV Dazzle darbą bei neseniai buvo apdovanotas Schloss Solitude bei ZKM interneto rezidentūra, skirta plėtoti SKyLift technologiją.
Adamas tęsia savo darbą, tyrinėjant nebrangius aukštųjų technologijų stebėjimo ir sekimo technologinius metodus.


TECHNOLOGIE NADZORU
Adam Harvey jest artystą i niezależnym badaczem, który mieszka i pracuje w Berlinie. Ma na swoim koncie takie produkty jak kamuflaż chroniący przed oprogramowaniem rozpoznającym twarze (CV Dazzle, 2010), odzież przeciw-dronowa (Stealth Wear, 2013), klatka Faradaya w formie etui na smarphona ( OFF Pocket, 2013) i urządzenie które potrafi zmylić lokalizatory posługujące się WiFi (SkuLift, 2016). Multidyscyplinarne podejście Harvey'a do wykorzystania technologii nadzoru zostało docenione za pomocą licznych publikacji od New York Times po Air Force Times. Został również nominowany do nagrody Future Great za wyznaczanie nowych horyzontów w społecznym wykorzystaniu sztuki przez Art Review w 2014 roku; w 2011 roku odebrał nagrodę Core77 za CV Dazzle, a niedawno otrzymał grant i status rezydenta Schloss Solitude & ZKM za dalszy rozwój SkyLift. Adam Harvey aktualnie pracuje nad tanimi metodami wymykania się zaawansowanym technologiom nadzoru.


Технологии наблюдения
Адам Харви – художник и независимый исследователь из Берлина. Его работа включает разработку грима-камуфляжа от распознания лица (CV Dazzle, 2010), защитной экипировки от дронов (Stealth Wear, 2013), экранирующего чехла для телефона (OFF Pocket, 2013), устройства подмены геоданных WiFi (SkyLift, 2016). Многопрофильный подход Харви к использованию технологий наблюдения широко освещен в целом ряде публикаций от New York Times до Air Force Times. Журнал Art Review в 2014 году включил его в список молодых многообещающих художников, в 2011 году получил награду Core77 Design Award за работу над CV Dazzle и недавно был награждён вэб резиденцией от Schloss Solitude и ZKM (Центр искусств и медиа-технологий) за продолжение разработки устройства SkyLift. В настоящее время Харви продолжает изучать недорогие методы защиты от высокотехнологичного наблюдения.