Bel Canto

Bel Canto Choir Vilnius is a mixed independent choir that was established in 2009. It unites more than 70 people who love choral singing and music. In 2013, Bel Canto Choir Vilnius was proclaimed as the best volunteer choir in Lithuania; in 2014, it was awarded with a gold medal at the World Choir Games and participated in prestigious choral competitions in Busan (South Korea), Tolosa (Spain) and elsewhere.
Bel Canto Choir Vilnius became the first choir in the country to enter Lithuanian record books when in the end of 2015, it ruled over the Lithuanian National Philharmonic stage for three consecutive nights, with almost 2,000 audience members watching the choir's concerts. In December of 2016, the choir repeated its concert attendance records by becoming the first choir in the history of the country's choral music to organize a joint concert with a rock star of the choral scene: world-famous composer, conductor, Grammy winner, TED speaker and Virtual Choir creator Eric Whitacre.

For more information: www.chorasbelcanto.lt


Bel Canto (LT)

Bel Canto – tai nepriklausomas, mišrus neprofesionalų choras, vienijantis daugiau kaip 70 chorinį dainavimą ir muziką mylinčių žmonių. 2013-aisiais Bel Canto choras buvo paskeltas geriausiu nepriklausomu choru Lietuvoje. 2014 m. choras gavo auksinį medalį pasauliniame chorų konkurse bei dalyvavo prestižiniuose chorų konkursuose Busane (Šiaurės Korėja), Tolosoje (Ispanija) bei kitur.
2015 m.Bel Canto tapo pirmuoju choru Lietuvos chorinės muzikos istorijoje, kuris net tris vakarus iš eilės karaliavo Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir taip pateko į Lietuvos rekordų įrašus, o 2016-aisiais tapo pirmuoju choru Lietuvos istorijoje, suorganizavusiu koncertą su pasauline chorinės scenos žvaigžde, kompozitoriumi, Grammy apdovanojimo laimėtoju, TED pranešėju bei virtualaus choro kūrėju Eric Whitacre.

Daugiau informacijos: www.chorasbelcanto.lt


Bel Canto (PL)
Wileński Chór Bel Canto jest niezależnym, mieszanym chórem założonym w 2009 roku. Łączy ponad 70 osób które kochają śpiew i muzykę chóralną. W 2013 roku, Chór Bel Canto został ogłoszony najlepszym na Litwie chórem amatorskim; w 2014 zdobył złoty medal na World Choir Games i wziął udział w prestiżowych konkursach chóralnych w Busan (Korea Południowa). Tolosie (Hiszpania) i innych.
Wileński Chór Bel Canto wszedł do litewskiej historii, kiedy niepodzielnie zawładnął sceną Litewskiej Filharmonii Narodowej przez trzy kolejne noce, gromadząc na widowni blisko 2 tysiące ludzi. W grudniu 2016 roku, Bel Canto wyrównał swój własny rekord frekwencji, zostając pierwszym chórem w narodowej historii, który zorganizował wspólny koncert z gwiazdą sceny chóralnej: światowej sławy kompozytorem, dyrygentem, zdobywcą nagrody Grammy, prelegentem TED i twórcą Wirtualnego Chóru – Erickiem Whitacre.

www.chorasbelcanto.lt

Bel Canto (RU)
Вильнюсский хор «Bel Canto» - это смешанный любительский хор, созданный в 2009 году. Он объединяет более 70 человек, которые любят хоровое пение и музыку. В 2013 году хор «Bel Canto» был признан лучшим любительским хором в Литве; в 2014 году – награждён золотой медалью на Всемирных хоровых играх и принимал участие в престижных хоровых соревнованиях в Пусане (Южная Корея), Толосе (Испания) и в других местах.
Вильнюсский хор «Bel Canto» стал первым хором в стране, внесённым в Книгу рекордов Литвы, когда в конце 2015 года выступил на сцене Литовской Национальной Филармонии 3 ночи подряд и эти концерты посмотрели почти 2 тысячи зрителей. В декабре 2016 хор повторил рекорд посещаемости своих концертов, став первым хором в истории хоральной музыки в стране, который организовал совместный концерт с рок-звездой хоральной сцены: всемирно известным композитором, дирижёром, обладателем Грэмми, TED спикером и создателем Виртуального Хора Эриком Уайтакером.

Подробнее о хоре: www.chorasbelcanto.lt