Internet Democracy
Berit Anderson is the CEO and founder of Scout, which explores the social implications of technology by combining analysis and near-term science fiction. Before founding Scout, Berit was the managing editor at Crosscut.com, a civic news site in Seattle, where she reinvented community journalism to help solve local problems and staged scenario planning games to help the city plan for cyber-attacks and deal with climate refugees. She has worked closely with Strategic News Service, a predictive newsletter read by Bill Gates, Elon Musk, and Jeff Bezos, as well as the SNS FiRe conference, which brings together C-level technology executives, world-class scientists, and Oscar-winning documentary filmmakers to discuss how science and technology are reshaping our world.

Interneto demokratija
Berit yra kompanijos Scout įkūrėja ir vadovė, kuri tyrinėja socialines technologijų pasekmes, jungiant analizę ir mokslinę fantastiką. Prieš įkuriant Scout, Berit buvo Crosscut.com, pilietinio naujienų portalo Sietle, vykdančioji redaktorė. Čia ji pakeitė bendruomeninės žurnalistikos sąvoką bei organizavo bendruomenines miesto planavimo sesijas, kurių metu sprendė įvairias kibernetinių atakų bei klimato pabėgėlių integracijos problemas. Ji taip pat dirbo su Strategic News Service, žiniatinkliu, kuris skaitomas tokių asmenų kaip Bill Gates, Elon Musk ir Jeff Bezos, taip pat su SNS FiRe konferencija, kuri suburia aukščiausio lygio technologinių kompanijų vadovus, mokslininkus, Oskarais apdovanotus dokumentinių filmų kūrėjus.

Demokracja internetowa
Berit Anderson jest CEO i założycieką Scout, gdzie eksploruje społeczny wpływ technologii dzięki łączeniu analizy i gatunku science-fiction. Zanim założyła portal, Berit była redaktor naczelną w Crosscut.com, stronie z lokalnymi informacjami w Seattle, gdzie realizowała zupełnie nową odsłonę dziennikarstwa społecznego, angażującego się w rozwiązanie codziennych problemów. Tworzyła też scenariusze fabularnych gier edukacyjnych, dzięki którym miasto mogło przygotować się na cyber ataki lub poradzenie sobie z uchodźcami klimatycznymi. Blisko współpracowała ze Strategic News Service, futurystycznym newsletterem czytanym przez Billa Gatesa, Elona Muska i Jeffa Bezosa, oraz z konferencją SNS FirE gdzie spotykają się liderzy firm technologicznych, światowej sławy naukowcy i oskarowi twórcy filmów dokumentalnych żeby dyskutować o tym jak nauka i technologia zmieniają nasz świat.

Интернет Демократия
Берит Андерсон - генеральный директор и основательница Scout, где изучают воздействия технологий на общество, сочетая анализ и краткосрочную научную фантастику. До основания Scout, Берит была главным редактором Crosscut.com, сайта гражданских новостей в Сиэтле. Там ей удалось «заново изобрести» журналистику так, чтобы локальные новости помогали решать местные проблемы. Там же Берит организовывала игры сценарного планирования по действиям в случае кибер-атак или наплыва беженцев в связи с погодными катаклизмами. Она тесно сотрудничала со Службой Стратегических Новостей, чьи прогнозы читают Билл Гейтс, Илон Маск и Джефф Безос, а также с конференцией SNS FiRe, которая объединяет руководителей высшего звена технологических компаний, ученых мирового уровня и документалистов, обладателей Оскаров, где обсуждается как наука и технологии меняют наш мир.