Undiscovered autism

Carrie Beckwith-Fellows is a freelance writer and vlogger from England. She has written for various online publications including, The Huffington Post, Autistica, the National Eating Disorders Association USA  and her own blog, where she shares the reality of living with autism and Ehlers Danlos Syndrome, a complex and life-limiting illness.

Carrie gained a BA(hons) in Arts Education from University of Leeds with a special interest in the human form and how disability impacts the viewer’s experience. When she fell blind in 2007 due to a medication complication she took up photography and was awarded the DADA(Deaf and Disability Arts) Emerging Artist award in 2009 for her work. Regaining her sight later that year, she worked with an art therapy organisation supporting people with mental health issues until she began to lose her sight for the second time due to neurological effects of her Ehlers Danlos Syndrome.

Diagnosed as autistic at the age of 35 has allowed her to explore the world again from a new perspective. Aware that a late diagnosis can cause issues with identity, relationships and perception, she launched a website that explores the unique post-diagnosis experience to raise awareness and to support other autists diagnosed as adults.

She now works from home writing about her experience of autism and “living while dying”, a concept she created to explain that a life-limiting illness is more than just death. Sharing her experience of complex illness, autism, physical disability and dying, she is passionate about spreading the message of joyful living, encouragement and hope to others.

Neatrastas autizmas

Carrie Beckwith-Fellows - rašytoja ir vlogerė iš Anglijos, kurios darbai publikuoti The Huffington Post, Autistica, the National Eating Disorders Association USA bei jos pačios žiniatinklyje, kuriame ji dalinasi mintimis, ką reiškia gyventi su autizmu ir Ehlers-Danlos sindromu (EDS), kompleksiška ir mirtina liga.

Carrie baigė University of Leeds, kur įgavo Menų edukacijos bakalauro laipsnį. Studijų metu ji itin domėjosi, kaip neįgalumas nulemia žmogaus požiūrį į pasaulį. Kai 2007 metais dėl komplikacijų Carrie apako, ji pradėjo užsiimti fotografija bei už savo darbus gavo DADA (Kurčiųjų ir Neįgaliųjų Menų) apdovanojimą. Vėliau, atgavus regėjimą, Carrie pradėjo dirbti su meno terapijos organizacija, kuri padeda žmonėm su psichinės sveikatos problemomis.

Carrie buvo diagnozuotas autizmas, kai jai sukako 35-eri. Tai padėjo jai į pasaulį pažiūrėti iš dar kitos perspektyvos. Žinodama, kad vėlyva diagnozė gali sukelti problemų su tarpusavio santykiais, pasaulio suvokimu ir savęs identifikavimu, ji pradėjo kurti tinklapį, kuriame iki šiol dalinasi unikalia savo patirtimi bei skatina domėtis autizmo problemomis bei remti diagnozuotus suaugusiuosius.

Šiuo metu Carrie ir toliau rašo apie savo autizmo patirtį bei “living while dying” (liet. gyvenimą mirštant) koncepciją, kurią sukūrė, norėdama paaiškinti, kad mirtinos ligos yra ne apie mirtį. Besidalindama savo patirtimi apie kompleksinę ligą, autizmą, fizinę negalią, ji energingai dalinasi žinute apie gyvenimo džiaugsmą ir žmonių tarpusavio palaikymą.

Nieodkryty autyzm

Carrie Backwith-Fellows jest niezależną pisarką i vlogerką z Wielkiej Brytanii. Pisała już dla wielu cyfrowych mediów, w tym The Huffington Post, Autistica i Narodowego Stowarzyszenia Zaburzeń Odżywiania w USA. Publikuje też na własnym blogu, gdzie dzieli się codziennością życia z autyzmem i Zespołem Ehlersa-Danlosa - skomplikowaną, nieuleczalną chorobą.

Zdobyła dyplom z wyróżnieniem, studiując edukację artystyczną na Uniwersytecie w Leeds, gdzie interesowały ją szczególnie: ludzka forma i wpływ niepełnosprawności na doświadczenie widzów. Gdy w 2007 roku straciła wzrok, z powodu komplikacji po przyjęciu leków, zajęła się fotografią. W  2009 roku, za swoją pracę otrzymała nagrodę DADA (Deaf and Disability Arts) dla wschodzących artystów. Odzyskawszy wzrok rok później, współpracowała z organizacją wykorzystującą arteterapię do pomagania osobom z chorobami psychicznymi, aż do momentu kiedy zaczęła ponownie tracić wzrok, na skutek neurologicznych objawów Zespołu Ehlersa-Danlosa.

Diagnoza autyzmu w wieku 35 lat, pozwoliła jej poznać świat z zupełnie nowej perspektywy. Świadoma faktu, że tak późna diagnoza może prowadzić do problemów z tożsamością, relacjami i percepcją, stworzyła stronę internetową gdzie zgłębia wyjątkowe doświadczenia po diagnozie, żeby budować świadomość społeczną i wspierać innych autystów zdiagnozowanych już jako dorośli.

Teraz pracuje z domu, pisząc o swoich doświadczeniach autyzmu i o „życiu w umieraniu”, koncepcji którą stworzyła żeby wyjaśnić, że życie z nieuleczalną chorobą jest czymś więcej niż tylko umieraniem. Mówiąc o skomplikowanej chorobie, autyzmie, niepełnosprawności fizycznej i umieraniu, z wielkim zaangażowaniem niesie innym idee radosnego życia, otuchy i nadziei.

Невыявленный аутизм

Кэрри Беквит-Феллоуз – писатель-фрилансер и блогер из Англии. Она писала для различных онлайн издательств, включая The Huffington Post, благотворительного фонда Autistica, Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения (США) и в своем личном блоге, где рассказывает о жизни с аутизмом и синдромом Элерса — Данлоса, сложной и неизлечимой болезнью.

Кэрри получила степень бакалавра гуманитарных наук (с отличием) в Университете Лидса, проявляя особый интерес к человеку и как инвалидность воздействует на окружающих. Когда она ослепла в 2007 в результате медикаментозного осложнения, то начала заниматься фотографией и была награждена за свою работу премией DaDa (Deaf and Disability Arts) как начинающий художник. Позже, в этом же году, восстановив зрение, она работала в арт-терапевтической организации, поддерживающей людей с проблемами психического здоровья, пока она не потеряла зрение во второй раз из-за неврологических последствий ее синдрома Элерса — Данлоса.

Диагноз аутизма в возрасте 3 лет позволил ей изучить мир с новой стороны. Осознавая, что поздний диагноз может стать причиной проблем с индивидуальностью, взаимоотношениями и восприятием, она запустила веб-сайт, посвященный уникальному постдиагностическому опыту, с целью повысить осведомленность и оказать поддержку другим людям с поздним диагнозом аутизма.