Muslim Communities

Egdūnas is a Professor of Middle Eastern and Islamic studies at the Department of Area Studies of Vytautas Magnus University in Kaunas (Lithuania). He graduated with MA in Near Eastern Studies in New York University, 1999 and gained PhD in Arabic and Islamic Studies in the University of Helsinki. His research interests range from Muslim communities in Eastern Europe to European converts to Islam to Muslim revivalist movements. Račius is the Reviews Editor of the Journal of Muslims in Europe and a co-editor of the Yearbook of Muslims in Europe (both by Brill). His upcoming publication Muslims in Eastern Europe (Edinburgh University Press, 2018) covers the situation and development of Muslim communities in 21 post-socialist Eastern European countries.

Musulmonų Bendruomenės

Egdūnas yra Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, islamo tyrinėtojas bei religijotyrininkas. 1999 metais E. Račius baigė Artimųjų Rytų studijų magistro studijas New Yorko universitete. Helsinkio universitete apgynė daktaro disertaciją tema „The Multiple Nature of the Islamic Da‘wa”. Profesorių domina tyrimai nuo Musulmonų šalių Rytų Europoje iki į Islamą atsivertusių europiečių. Egdūnas yra Journal of Muslims in Europe recenzijų redaktorius, taip pat Yearbook of Muslims in Europe redaktorius (abu kūriniai parašyti Brill). Jo būsima publikacija apie Musulmonus Rytų Europoje (pasirodysianti 2018 metais, Edinburgo universiteto spaudoje) aprėpia bei analizuoja Musulmonų bendruomenių raidą 21 postsocialistinėje Europos šalyje.