Near-mythical creature

A near-mythical creature whose natural habitat often manifests as a haze of ecstatic music, dance and joyous vibrations, Fantuzzi has been elevating audiences in every corner of the globe with his radically inclusive performances for over half a century. He has the uncanny ability to find himself at the right place and time, to be a part of momentous convergences of activism and culture such as all three Woodstocks, the first (and almost all subsequent) Rainbow Gatherings, the first (and at least 15) Burning Man, 4 Kumbh Melas, The Earth Summit, United Nations Nuclear Disarmament Sessions in New York and more recently Occupy Wall Street and Standing Rock. He’s preparing a special performance with partner Kat Dancer and local Lithuanian talent Jurgis Didziulis and Laurynas of LowAir assisting, that will mix his charisma, music and storytelling abilities to share with everyone present how to cook with the invisible spice: LOVE.

Beveik mistinis veikėjas

Šis beveik mistinis veikėjas, kurio natūra atskleidžia ekstazinę muziką, šokį ir vibracijas, jau daugiau nei puse amžiaus pakylėja auditorijas įvairiuose pasaulio užkampiuose savo pasirodymais, kurie įtraukia visus. Jis turi keistą gebėjimą atsirasti tinkamoj vietoj, tinkamu laiku, tapti įsimintinų aktyvizmo ir kultūros susibūrimų, tokių kaip visų trijų Woodstock, pirmojo (ir beveik visų kitų) “Rainbow Gathering”, daugiau nei penkiolikos “Burning Man”, keturių “Kumbh Melas”, “The Earth Summit”, Jungtinių Tautų branduolinio nusiginklavimo sesijų Niujorke, “Occupy Wall Street” bei “Standing Rock” dalimi. Kartu su partneriu Kat Dancer bei Lietuvos talentais - Jurgiu Didžiuliu ir Laurynu iš “Low Air”, jis ruošia specialų pasirodymą, kuriame atsiskleis jo charizma, muzika ir pasakojimo gebėjimai tam, kad visi auditorijoje pajaustų, ką reiškia kurti su nematomu prieskoniu: MEILE. 

Postać niemal mityczna

 

To niemal mityczna postać, której naturalne środowisko często przyjmuje formę szalonej muzyki, tańca i pozytywnych wibracji. Od ponad pół wieku, Fantuzzi porywa publiczność w różnych zakątkach świata, dzięki swoim radykalnie angażującym wystąpieniom. Charakteryzuje go wyjątkowa zdolność do znajdowania się we właściwym miejscu we właściwym czasie, żeby wziąć udział w epokowych mariażach aktywizmu i kultury, takich jak trzy festiwale w Woodstock, pierwsze ( i niemal wszystkie kolejne) Rainbow Gathering, pierwszy ( i przynajmniej 15 kolejnych) Burning Man Festival, 4 Kumbh Melas, Szczyt Ziemi, Sesje ONZ w sprawie rozbrojenia nuklearnego w Nowym Jorku i protesty w Standing Rock. Przygotowuje specjalny performance we współpracy z Kat Dancer, lokalnym litewskim talentem Jurgisem Dzidziulisem i z udziałem Laurynasa z LowAir; który będzie mieszanką jego charyzmy, muzyki i talentu do opowiadania historii, stworzoną żeby podzielić się ze wszystkimi obecnymi receptą na gotowanie z użyciem niewidzialnej przyprawy: MIŁOŚCI.