Infinite potential

Kristina Paltén is the ultramarathon runner who decided to use her running as means to change the world. Tired of all the fear polarized between West and Islam, she put on her running shoes and ran, as a single woman, through Iran. Kristina also holds the World Record in 48 hour treadmill running, covering a distance of 322,93 kilometers. This former civil engineer personalizes the boundless potential that is set free when following your own heart fully and truly. This potential is of course not limited to Kristina – it is the true potential in everyone of us.

Neribotas Potencialas

Kristina Paltén - ultramaratonų bėgikė, nusprendusi savo bėgimu keisti pasaulį. Pavargusi nuo baimės, tvyrojančios tarp Islamo religijos ir Vakarų pasaulio, ji įsispyrė į bėgimo batelius ir viena perbėgo Iraną. Be to, K.Paltén pasiekė pasaulio rekordą per 48-ias valandas ant bėgimo takelio nubėgusi 322,93 kilometrus. Ši buvusi kelių inžinierė rodo pavyzdį kaip atkakliai siekiant savo širdies iškeltų tikslų atrakinti beribį asmeninį potencialią. Tokį potencialą, kuris nepriklauso tik Kristinai - tai potencialas, kurį turi kiekvienas iš mūsų.


Nieograniczony potencjał

Kristina Paltén - biegaczka ultramaratonów, która postanowiła wykorzystać swój bieg jako środek do zmiany świata. Zmęczona wznoszącym się strachem pomiędzy religią islamską a światem zachodnim, Kristina, zalożywszy swoje buty do biegania, w pojedynkę przebiegła przez całe państwo Iranu. Kristina jest także rekordzistą świata - w ciągu 48 godzin spędzonych na bieżni przebiegła 322.93 kilometrów. Były inżynier indywidualizuje nieograniczony potencjał, który jest uwalniany podczas osiągania celów postawionych przy pomocy głosu serca. Potencjał ten, oczywiście, nie należy wyłącznie do Kristiny - jest to potencjał, który posiada każdy z nas.

Бесконечный потенциал

Кристина Палтен - бегун по ультрамарафону и своей деятельностью решила менять мир к лучшему. Уставшая от страха и напряжения, которые пронизаны между отношениями западного мира и исламской религии, она надела кроссовки и одна преодолела дистанцию через весь Иран. Ещё ей принадлежит мировой рекорд по бегу на беговой дорожке, за 48 часов  Кристина пробежала 322,93 километра. Эта женщина работала инженером дорожного строительства, но зов сердца и упорное стремление показывает пример того, как открыть свой внутренний, безграничный потенциал и такой потенциал есть у каждого из нас.